CƠ SỞ MẶT TRỜI 

www.anhmaumattroi.com

Zalo:  0902.585.639 (Cơ Sở Mặt Trời)

Phone: 0902.585.639/0902.535.639

Email: cosomattroi@gmail.com

Add: 198/20 Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Phường 9, Quận Gò Vấp, Sài Gòn

ALBUM DẺO LOẠI 2 NGĂN 10x15 & 13x18

Album dẻo bìa giấy loại 2 ngăn kích thước 10x10, 13x18: 40 hình, 48 hình, 56 hình ...........160 hình

RUỘT ALBUM BÌA GIẤY  LOẠI 2 NGĂN

(1 trang để được 2 hình - 1 tờ để được 4 hình)

ALBUM BÌA CỨNG LOẠI 1 NGĂN 13x18

Album dẻo bìa giấy loại 2 ngăn kích thước 10x10, 13x18: 40 hình, 48 hình, 56 hình ...........160 hình

ALBUM BÌA BÔNG 13x18 LOẠI 1 NGĂN

(Tức là 1 trang để được 1 hình)

RUỘT ALBUM BÌA BÔNG 13x18 LOẠI 1 NGĂN

(1 trang để được 1 hình - 1 tờ để được 2 hình)