ALBUM ẢNH MẶT TRỜI 

 ✤ Địa chỉ: 198/20 đường Nguyễn Văn Khối, Phường 9, Quận Gò Vấp, Sài Gòn

  ✤ Zalo:  0902.585.639 (Cơ Sở Mặt Trời)

  ✤ Điện thoại: 0902.585.639/0902.535.639

ALBUM DẺO LOẠI 2 NGĂN 10x15 & 13x18

Album dẻo bìa giấy loại 2 ngăn kích thước 10x10, 13x18: 40 hình, 48 hình, 56 hình ...........160 hình

RUỘT ALBUM BÌA GIẤY  LOẠI 2 NGĂN

(1 trang để được 2 hình - 1 tờ để được 4 hình)

Album dẻo bìa giấy loại 2 ngăn kích thước 10x10, 13x18: 40 hình, 48 hình, 56 hình ...........160 hình

ALBUM BÌA BÔNG 13x18 LOẠI 1 NGĂN

(Tức là 1 trang để được 1 hình)

RUỘT ALBUM BÌA BÔNG 13x18 LOẠI 1 NGĂN

(1 trang để được 1 hình - 1 tờ để được 2 hình)