CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG

I/ Quý khách có thể đổi, trả lại hàng trong các trường hợp sau:

1. Đối với sản phẩm khung hình

2. Đối với hình ép gỗ laminate

3. Đối với sản phẩm Photobook

4. Đối với hình rửa bằng giấy ảnh

5. Đối với sản phẩm Album đựng ảnh

II/ Quý khách hàng không được đổi trả lại hàng trong các trường hợp sau:

1. Đối với sản phẩm khung hình

2. Đối với hình ép gỗ laminate

3. Đối với hình rửa bằng giấy ảnh

4. Đối với sản phẩm Album ảnh