CƠ SỞ MẶT TRỜI 

Zalo:  0902.585.639 (Cơ Sở Mặt Trời)

Phone: 0902.585.639/0902.535.639

Email: cosomattroi@gmail.com

Add: 198/20 Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm cũ), Phường 9, Quận Gò Vấp, Sài Gòn

KHUNG HÌNH MÀU TRẮNG

KHUNG TRẮNG TRƠN

Khung hình để bàn màu trắng 10x15

Khung hình để bàn màu trắng 13x18

Khung hình để bàn màu trắng A5=15x21

Khung hình để bàn 20x25

Khung hình để bàn 20x30

Khung hình để bàn A4

Khung hình màu trắng treo tường 25x35

Khung hình màu trắng treo tường 30x40

Khung hình màu trắng treo tường A3=30x42

Khung hình màu trắng treo tường 30x45

Khung hình màu trắng treo tường 35x50

Khung hình màu trắng treo tường 40x60

KHUNG TRẮNG HOA VĂN

Khung hình màu trắng hoa văn treo tường A4

Khung hình màu trắng hoa văn treo tường A3

Khung hình màu trắng hoa văn treo tường 30x45