HƯỚNG DẪN GỬI FILE HÌNHChúng tôi trả lời email của Quý khách tối đa 30' (trong giờ làm việc). Quý khách vui lòng gửi yêu cầu chi tiết để giúp chúng tôi trả lời email nhanh chóng và rút ngắn thời gian cho cả hai bên.                

Cách 1: 

  • Quý khách gửi file qua email cosomattroi@gmail.com . Dùng chức năng "GOOGLE DRIVE" vì chức năng này cho phép chúng ta đính kèm những file có dung lượng lớn >25MB một cách dễ dàng. 
  • Khi nhấn "Gửi" Quý khách nhớ chọn chức năng "Chia sẻ & Gửi" thì chúng tôi mới download file về được.

Cách 2:

- Vào https://www.dropbox.com/ 

 Sign in: anhmaumattroi@gmail.com

 Password: cosomattroi

Chọn Files -->New Folder-->Đặt tên--> Upload files vào Folder đã đặt tên

Sau khi upload xong, Quý khách Copy đường link gửi qua email cosomattroi@gmail.com

để chúng tôi tải hình vềTags: Cơ Sở Mặt Trời, Khung hình Mặt Trời, Ép gỗ laminate Mặt Trời