BẢNG GIÁ RỬA HÌNH + ÉP LỤA + GẮN SÁO NHỰA

Ép lụa để làm gì?
    Bạn có thể rửa ra 1 tấm hình và không ép lụa cũng không sao nhưng ép lụa sẽ có những ưu điểm riêng của nó. Ép lụa là việc cán một lớp màng mỏng lên trên bề mặt hình ảnh giúp bảo vệ hình của bạn khỏi tình trạng ô xy hóa, bụi bẩn, ẩm ướt và một số tác dụng xấu khác lên bề mặt bức ảnh như bay màu, xước…Thực sự ép lụa là một lựa chọn tối ưu để bảo vệ bức ảnh hay bất kỳ ấn phẩm quan trọng nào của bạn.
MẪU SÁO NHỰA