BẢNG GIÁ IN VÀ ĐÓNG QUYỂN ALBUM ẢNH
Ghi chú :
* Bìa gói giấy hoặc bìa mica cộng thêm theo khổ Album như sau:
- Kích thước 15x21, 20x20, 20x25, 25x25, 20x30 cộng thêm: 90.000
- Kích thước 25x35, 30x30: 130.000
- Kích thước 30x40, 30x45: 200.000
- Kích thước 35x50: 300.000
- Kích thước 40x60: 360.000
* Bìa gỗ hoặc bìa da mảnh không tính thêm phí.
* Bìa da hộp và bìa da Hàn Quốc cộng thêm 30.000 VNĐ 
* Giỏ da đựng Album cho kích thước dưới 20x30: 50.000 VNĐ, kích thước 25x35, 30x30: 60.000


ALBUM DẦU TRUYỀN THỐNG/ALBUM RUỘT TRẮNG MỎNG


ALBUM RUỘT CÁT/RUỘT MICA


 ALBUM RUỘT NHỰA, RUỘT ĐEN

GIÁ ALBUM RUỘT NHỰA HAY RUỘT ĐEN = GIÁ ALBUM RUỘT THƯỜNG + SỐ TỜ ALBUM X ĐƠN GIÁ/TỜ
Tags: gia công album ảnh cưới, in và đóng cuốn album ảnh, xưởng đóng cuốn album, in album cho bé, design album ảnh, design và gia công album ảnh, thiết kế album ảnh, thiết kế và gia công album ảnh, gia cong album ảnh, thiet ke album ảnh, thiet ke va gia cong album anh, design va gia cong album anh, design gia cong album anh