CHÂN ĐỂ DỰNG KHUNG ẢNH
 Chân đen dựng được 1 chiều
 - Dùng cho hình ép gỗ: 
       + Khoan bắt vít trực tiếp vào tấm gỗ.
       + Dùng được các kích thước: 10x15, 13x18, 15x21, 15x15, 18x24, 18x24, 20x25, 20x30
 - Dùng cho khung hình có kính.
       + Dán bằng keo 502, không bắt vít vì khoan sẽ bị đụng vào mặt kính phía trước.
       + Dùng được các kích thước: 10x15, 13x18, 15x15, 15x21. 
 - Giá lẻ: 5.000/cái
 - Giá sỉ (trên 300 cái): Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc) Chân đen chữ A dựng được 2 chiều (ngang và dọc)
 - Dùng cho khung hình có kính.
       + Dán bằng keo 502, không bắt vít vì khoan sẽ bị đụng vào mặt kính phía trước.
       + Dùng được các kích thước: 10x15, 13x18, 15x15, 15x21, 18x24, 20x25
 - Giá lẻ: 5.000/cái
 - Giá sỉ (trên 300 cái): Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Viber. Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)
 Chân trắng chữ A dựng được 2 chiều (ngang và dọc)
    -  Có 2 loại
            Chân nhỏ:  Dùng cho khung hình có kính kích thước: 10x15, 13x18, 15x15, 15x21
            Chân lớn:   Dùng cho khung hình có kính kích thước: 20x25, 20x30
            + Dán bằng keo 502, không bắt vít vì khoan sẽ bị đụng vào mặt kính phía trước. 

    - Giá lẻ: 5.000/cái (chân nhỏ), 8.000/cái (chân lớn)
    - Giá sỉ (trên 300 cái): Vui lòng gửi Email: cosomattroi@gmail.com / Zalo.Phone: 0902.585639 (Mrs Trinh)
            (Email trả lời tối đa 30 phút trong giờ làm việc)