BỘ KHUNG HÌNH TRẮNG ĐEN
(Bộ khung chưa bao gồm hình bên trong)