BẢNG GIÁ ALBUM DÁN

ALBUM LOẠI NHỎ (KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ 19X22CM - DÁN ĐƯỢC 1 TẤM 15x21cm ) 20 TỜ: 60.000
ALBUM LOẠI TO (KÍCH THƯỚC PHỦ BÌ 20x30cm - DÁN ĐƯỢC 1 TẤM 20x25cm)
  • 25 TỜ: 85.000/quyển
  • 40 TỜ: 115.000/quyển