BẢNG GIÁ ALBUM DÁN

ALBUM LOẠI NHỎ (KÍCH THƯỚC 19X22CM) 20 TỜ: 46.000
ALBUM LOẠI TO (KÍCH THƯỚC 20X30)
  • 20 TỜ: 55.000/quyển
  • 25 TỜ: 66.000/quyển
  • 30 TỜ: 75.000/quyển
  • 35 TỜ: 85.000/quyển
  • 40 TỜ: 93.000/quyển